Πλαστικές
Σακούλες
με Χειρολαβή
soft Loop με
αναδίπλωση

Ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με την απλή πλαστική τσάντα

με τη διαφορά ότι έχουμε αναδίπλωση υλικού στο πάνω μέρος

Περιγραφή
Πλαστικής Σακούλας με Χειρολαβή soft Loop με αναδίπλωση

Η πλαστική σακούλα με Χειρολαβή soft Loop με αναδίπλωση σε HDPE & LDPE :

  • Ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με την απλή πλαστική τσάντα soft Loop.
  • Διαφορά: έχουμε αναδίπλωση υλικού στο πάνω μέρος (ρεβέρ) της τσάντας, περίπου 7 cm, προς την εσωτερική μεριά.

[Ο λόγος που γίνεται αναδίπλωση του υλικού είναι γιατί το τελευταίο παράγεται σε μικρότερα πάχη από το κανονικό κι έτσι ενισχύεται στο σημείο λαβής.]

Οι διαστάσεις

μπορούν να κατασκευαστούν ανά 5cm

η μικρή διάσταση είναι:

30 cm x 30 cm & 0+0 cm

η μεγάλη διάσταση είναι:

65 cm x 70 cm & 7+7 cm.

XenosPackaging AE

σχεδιασμός
κατασκευή
επαγγελματικών
συσκευασιών

2310 569 180

ΜΟΝΟ Χονδρική Πώληση

Φάκελοι Courrier

Συσκευασίες Τροφίμων

συσκευασία τροφίμων

Χάρτινες Τσάντες

Πλαστικές τσάντες

Πλαστικές Τσάντες

Υφασμάτινες τσάντες

Υφασμάτινες Τσάντες

Φάκελοι Courrier

Φάκελοι Courier