Πλαστικές
Σακούλες

με εσωτερική
λαβή
&
αναδίπλωση

Οι πλαστικές σακούλες με εσωτερική λαβή & αναδίπλωση έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με την απλή πλαστική τσάντα εσωτερικής λαβής

αλλά με τη διαφορά ότι έχουμε αναδίπλωση υλικού στο πάνω μέρος (ρεβέρ) της τσάντας

Περιγραφή
Πλαστικής Τσάντας με εσωτερική λαβή σε HDPE & LDPE με αναδίπλωση

Η πλαστική σακούλα με εσωτερική λαβή σε HDPE & LDPE με αναδίπλωση :

  • Παρόμοια χαρακτηριστικά με την απλή τσάντα-«χούφτα».
  • Διαφορά: έχουμε αναδίπλωση υλικού στο πάνω μέρος (ρεβέρ) της τσάντας, περίπου 7 cm, προς την εσωτερική μεριά.

[Ο λόγος που γίνεται αναδίπλωση του υλικού είναι γιατί το υλικό παράγεται σε μικρότερα πάχη από το κανονικό κι έτσι ενισχύεται στο σημείο της λαβής.]

  • Η αναδίπλωση μπορεί να γίνει μόνο σε τσάντες που έχουν πιέτα στον πυθμένα, εφαρμόζεται, κυρίως, σε μεγάλα μεγέθη και χρησιμοποιείται κυρίως σε υλικά LDPE.
  • Με ωραιότερο φινίρισμα αλλά λιγότερα τεμάχια σε σχέση με την απλή τσάντα-«χούφτα».

Οι διαστάσεις

μπορούν να κατασκευαστούν ανά 5cm

η μικρή διάσταση είναι:

25 cm x 20 cm
x 0+0 cm

η μεγάλη διάσταση είναι:

65 cm x 70 cm
x 7+7 cm

XenosPackaging AE

σχεδιασμός
κατασκευή
επαγγελματικών
συσκευασιών

2310 569 180

ΜΟΝΟ Χονδρική Πώληση