Μάθετε τα πάντα για το περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές & χάρτινες σακούλες

Με την πάροδο του χρόνου μετά την πρώτη εφαρμογή του περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες, πλέον, μπορούμε να πούμε πως έχουν αλλάξει αρκετά δεδομένα.

 

Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες

 

Τι ίσχυε μέχρι τώρα…

Το 2018 η κυβέρνηση επέβαλε στον επιχειρηματία που προμηθεύεται πλαστική τσαντα μία επιπλέον χρέωση στις λεπτές πλαστικές τσάντες (15-50μm) της τάξεως του 0,03€/τσάντα που με την προσθήκη του ΦΠΑ ανερχόταν στην τιμή των 0,04 ευρώ/τσάντα. Στόχος αυτού του μέτρου ήταν η μείωσή τους για περιβαλλοντικούς λόγους. Το τέλος αυτό, τον επόμενο χρόνο ορίστηκε στα 0,07€/τσάντα και με το ΦΠΑ ανερχόταν στα 0,09€/τσάντα με σκοπό την περαιτέρω μείωση της χρήσης της πλαστικής τσάντας.

Αυτό, όμως, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί επιχειρηματίες να προτιμήσουν τις σακούλες με μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος 50-70μm, οι οποίες δεν τους επιβάρυναν με χαράτσι αλλά δεν εξυπηρετούσαν τον πραγματικό σκοπό του τέλους, που είναι η ανακύκλωση.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΟΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), παρατηρήθηκε το 2018-2019, μείωση της παραγωγής και της διακίνησης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς κατά 26%, αλλά μεγάλη αύξηση της παραγωγής και διακίνησης της παχύτερης και θεωρητικά «επαναχρησιμοποιούμενης» σακούλας, κατά́ 93%. Ακόμη, παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή́ και διακίνηση της πολύ λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς (<15 μm), κατά 30% στην οποία δεν είχε επιβληθεί κάποια επιπλέον χρέωση δεδομένου ότι θα ήταν «σακούλα μίας χρήσεως».

Εκτός από τον παραπάνω φόρο που επιβάρυνε τον επιχειρηματία που προμηθευόταν πλαστικές σακούλες, ο παραγωγός πλαστικής τσάντας υποχρεούνταν από την πρώτη εφαρμογή του νόμου έως σήμερα, να πληρώνει στον ΕΟΑΝ 0,066€/κιλό όπου με το ΦΠΑ ανερχόταν στα 0,08€ παραγόμενης πλαστικής τσάντας, ανεξάρτητα από το πάχος της.

 

Περιβαλλοντικό Τέλος Στις Πλαστικές Σακούλες

 

Περιβαλλοντικό τέλος από την 1 Ιανουαρίου του 2021

…το περιβαλλοντικό τέλος έπαψε να υφίσταται μόνο για συγκεκριμένο πάχος και η χρέωση σακούλας που εφαρμόζεται, είναι πλέον ενιαία, στην τιμή των 0,0705€ όπου με το ΦΠΑ ορίστηκε στα 0,093€/τσάντα.

Ο στόχος αυτού του μέτρου δεν ήταν άλλος, από τη δραστική μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας από τους Έλληνες καταναλωτές και τη στροφή τους σε εναλλακτικά υλικά.

Από τον Ιούλιο του 2021, ορίστηκε η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού της τσάντας απέναντι στον ΕΟΑΝ, ο οποίος παραγωγός έχει πλέον την υποχρέωση για κάθε πλαστική τσάντα που παράγει να πληρώνει 0,0705€ συν ΦΠΑ δηλαδή 0,093€/κιλό πλαστικής τσάντας ΚΑΙ επιπλέον να επιβαρύνεται και με την τεμαχιακή εισφορά με 0,0004€/τεμάχιο μόνο για τις πλαστικές συσκευασίες που δεν είναι σακούλες μεταφοράς αλλά χρησιμοποιούνται στα σημεία πλήρωσης. Τέτοιες σακούλες είναι: οι κούριερ και συσκευασίες σε φούρνους, κλπ.

Έτσι, λοιπόν, για κάθε πλαστική τσάντα ανεξαρτήτου πάχους ή χρήσης, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να πληρώσει αυτό τον επιπλέον φόρο, τον οποίο αποδίδει ετήσια στον Ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης. Εξαιρούνται όλες οι πλαστικές τσάντες οι οποίες εξάγονται.

Όσον αφορά την υποχρέωση του επιχειρηματία, παραμένει η οικονομική επιβάρυνση των 0,07€/κιλό συν ΦΠΑ, δηλαδή 0,09€. Αυτός ο φόρος είναι το λεγόμενο περιβαλλοντικό τέλος, αποδίδεται ετήσια στο κράτος και μεταφέρεται μέσω της απόδειξης στον τελικό καταναλωτή του προϊόντος. Βέβαια, πολλοί επιχειρηματίες, παρόλο που αυτός ο φόρος αναγράφεται στην απόδειξη, δεν τον απαιτούν από τον πελάτη θέλοντας με τον τρόπο τους να προβάλλουν την κοινωνική τους ευαισθησία.

 

Περιβαλλοντικό τέλος στις Χάρτινες Σακούλες

Ακόμη, από τον Ιούλιο του 2021, ορίστηκε η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού χάρτινης τσάντας απέναντι στον ΕΟΑΝ: δηλαδή, ο παραγωγός έχει πλέον την υποχρέωση να πληρώνει περιβαλλοντικό τέλος 0,0004€/τεμάχιο και 0,0555€/κιλό για κάθε χάρτινη τσάντα που παράγει.

Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματίας του καταστήματος δεν έχει καμία υποχρέωση επιπρόσθετου φόρου.

 

Η λύση ακούει στο όνομα «εξελιγμένη ανακύκλωση»!

Το πλαστικό ξεχωρίζει ως υλικό για την υψηλή αντοχή και την ευελιξία του και η ευρεία χρήση του είναι αναπόφευκτη. Η εξάπλωση της οικολογικής ευαισθησίας και συνείδησης του καταναλωτή, οδήγησε σε αντιδράσεις για τις καταστρεπτικές συνέπειες του πλαστικού, με αποτέλεσμα την εξέλιξη της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Σήμερα μια πλαστική σακούλα δύναται να ανακυκλωθεί πλήρως, επιτυγχάνοντας έτσι την κυκλική οικονομία όπως θα δούμε παρακάτω.

 

Περιβαλλοντικό Τέλος

Ας δούμε στη πράξη τι κινήσεις πρέπει να γίνουν από τους κατασκευαστές, τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές, ούτως ώστε οι πλαστικές σακούλες όχι μόνο να μην αποτελούν περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά να οδηγήσουν και στο ζητούμενο, την κυκλική οικονομία.

 

Η κατασκευαστική εταιρεία παραγωγής πλαστικής τσάντας

Όλα ξεκινούν από τις υποχρεώσεις που οφείλει να ικανοποιεί η εταιρεία συσκευασίας.

Οι παραγωγοί πλαστικών τσαντών υποχρεούνται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών που διατηρεί ο ΕΟΑΝ, πιστοποιώντας την νομιμότητα τους. Ο μοναδικός Αριθμός Μητρώου Παραγωγού που λαμβάνουν, τον οποίο υποχρεούνται να αναγράφουν στη σακούλα, πιστοποιούν το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα υποχρεούνται να πληρώνουν το τέλος ανακύκλωσης ανά κιλό τσάντας προς πώληση.

 

Ο επιχειρηματίας που προμηθεύεται μία πλαστική τσάντα

Ο επιχειρηματίας ενημερώνει με τη σειρά του και αυτός τους δικούς του πελάτες για το πόσο σημαντικό είναι να πετάξουν τη πλαστική τσάντα που μόλις πήραν από το κατάστημά του, στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και όχι στους κοινούς κάδους σκουπιδιών.

 

Ο καταναλωτής

 

Ο καταναλωτής οφείλει να πετάξει τη πλαστική σακούλα στους κάδους ανακύκλωσης πλαστικού. Η πλαστική σακούλα θα οδηγηθεί στην ανακύκλωση, που σύμφωνα με τις νέες προηγμένες διαδικασίες επεξεργασίας, θα μετατραπεί σε κόκκο πλαστικού. Αυτός ο κόκκος θα πουληθεί ξανά ως Α’ ύλη σε εταιρίες παραγωγής πλαστικών προϊόντων.

Όταν αυτά τα παραγόμενα προϊόντα κάνουν τον κύκλο της χρήσης τους, εάν ανακυκλωθούν σωστά θα επιστρέψουν στην αρχική τους μορφή, θα μετατραπούν σε κόκους πλαστικού και θα πουληθούν πάλι στις ίδιες μονάδες.

Κατά την διαδικασία λοιπόν αυτή κάθε πλαστική συσκευασία ανακυκλώνεται, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση – την μετατροπή σε ένα νέο πλαστικό προϊόν – σε μια νέα πλαστική σακούλα. Μάλιστα, αυτός ο κόκκος θα πουληθεί φθηνότερα στον επιχειρηματία που μετέπειτα θα την αγοράσει ως τσάντα, σε πιο προσιτή τιμή, με νέο πιστοποιητικό.

Αυτή η κυκλική διαδικασία της ανακύκλωσης οδηγεί και στην κυκλική οικονομία, η οποία είναι συμφέρουσα για όλους και από περιβαλλοντικής αλλά και από οικονομικής πλευράς. Αν η διαδικασία τηρηθεί από όλους, ο κύκλος ζωής μιας πλαστικής τσάντας, μπορεί να είναι αέναος.

 

Xenos Packaging thinks green

 

Περιβαλλοντικό Τέλος

Κλείνοντας, εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε πως η πλαστική τσάντα, εφόσον τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα, μπορεί να γίνει φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην κυκλική οικονομία της χώρας μέσω της ανακύκλωσης.

Απαραίτητη κίνηση είναι όλοι και όλες μας να «αγκαλιάσουμε» την ουσία της ανακύκλωσης και να συνδράμουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου και πιο καθαρού περιβάλλοντος. Είναι ευθύνη μας να κάνουμε σωστή χρήση του πλαστικού ώστε να μπορέσει να ενταχθεί πλήρως στην κυκλική οικονομία και να έχει «αιώνια» ζωή χωρίς απόβλητα.

Εμείς εδώ, στην Xenos Packaging ΑΕ, είμαστε ευαισθητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένες σε περιβαλλοντικά θέματα. Κατέχοντας ISO 9001:2015, ISO 45000, ISO 14001 και FSSC 22000, χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες παραγωγής που πρέπει, πληρώνοντας τον επιβλεπόμενο φόρο για την παραγωγή πλαστικών τσαντών.

Κύριο μέλημά μας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επιχειρηματιών/συνεργατών μας, ώστε η πλαστική σακούλα να μπορέσει να πραγματοποιήσει τον κύκλο της. Παράλληλα προσφέρει μια τεράστια γκάμα φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών, ώστε ο καταναλωτής να επιλέξει το κατάλληλο και συνάμα οικολογικό packaging solution για την επιχείρηση του.

 

Ώρα να αγκαλιάσετε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες

SUSTAINABLE PACKAGING
η νέα καθημερινότητα

 

SUSTAINABLE PACKAGING η νέα καθημερινότητα

 

XenosPackaging AE

σχεδιασμός
κατασκευή
επαγγελματικών
συσκευασιών

2310.569.180

ΜΟΝΟ
Χονδρική Πώληση

Αποστολές σε όλη
την Ελλάδα / Κύπρο
και επιλεγμένες
Ευρωπαϊκές χώρες