εδώ αναπαύεται η Flexo τύπου ΣΑΚΟΣ
αιωνία η μνήμη της